W dzisiejszym zglobalizowanym świecie kompetencje kulturowe stają się coraz bardziej nieodzownym wymogiem w miejscu pracy. Ale co to znaczy, kiedy mówimy, że dana osoba jest kompetentna kulturowo? Przyglądamy się temu w tym artykule.

Czym są kompetencje kulturowe?

Kompetencje kulturowe w miejscu pracy można zdefiniować jako zdolność osoby do pracy z innymi osobami z różnych środowisk kulturowych.

Istnieje kilka powodów, dla których kompetencje kulturowe stają się coraz ważniejsze. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym nowe technologie zdobywają coraz większe znaczenie, często można spotkać grupy robocze składające się z osób o różnym pochodzeniu etnicznym lub kulturowym oraz z różnych środowisk edukacyjnych.

Dostosowanie się do tego nowego scenariusza ma zasadnicze znaczenie dla nawiązania owocnych stosunków roboczych, charakteryzujących się szacunkiem, współpracą i wzajemnym zrozumieniem. Czasami ludzie popełniają błąd myśląc, że tylko dlatego, że znają inne języki lub pracowali w innym kraju, posiadają już kompetencje ideologiczne lub kulturowe. Jednak nie musi tak być. Często osoby pracujące za granicą ograniczają się do interakcji z osobami z tego samego kręgu kulturowego lub mówiącymi w tym samym języku, tworząc swego rodzaju zamknięte środowisko, które nie sprzyja rozwojowi kompetencji kulturowych.

Aby można było mówić o kompetencji kulturowej, musi wystąpić szereg cech:

Doświadczenie wielokulturowe: osoba musi mieć doświadczenia życiowe naznaczone relacjami z ludźmi z innych kultur lub stylów życia.
Empatia etnokulturowa: definiuje się ją jako empatię wobec ludzi z innych kultur, niezależnie od tego, czy są oni większością czy mniejszością etniczną.
Elastyczność: rozumiana jako umiejętność dostosowania się do każdej sytuacji, nabyta poprzez doświadczenie.

Rozwój modelu mentalnego. Model ten opiera się na sposobie, w jaki dana osoba wykorzystuje swoje doświadczenie, wiedzę lub nabyte umiejętności, aby przenieść je do zastosowania w świecie rzeczywistym.
Samokontrola: jest to zdolność osoby do samooceny i weryfikacji własnego zachowania w odniesieniu do innych grup etnicznych lub kulturowych.

Krótko mówiąc, jest to jedna z kluczowych kompetencji, która wykorzystuje wiedzę, umiejętności lub doświadczenia zdobyte w dowolnej dziedzinie przez całe życie w miejscu pracy.