herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Długosza 114
tel./fax: 34-3174400; 34-3171345
Mapa dojazdu ; e-mail:
kakl@praca.gov.pl
Informacje ogólne

Artykuły dodane lub edytowane w dniu 12 kwietnia 2018 roku:

Nabór wniosków - staże RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku (III)”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór wniosków  prowadzony będzie w terminie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

więcej >>>

Nabór wniosków - staże POW ER

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku ogłasza nabór wniosków w sprawie zawarcia umów o zorganizowanie staży na okres do 6 miesięcy w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłobuckim (III)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Nabór wniosków  prowadzony będzie w terminie od dnia 16.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r.

więcej >>>

Nabór wniosków - staże PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku informuje, że posiada środki finansowe z PFRON na organizację staży dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  w zatrudnieniu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Nabór wniosków  prowadzony będzie w terminie od dnia 16.04.2018r. do dnia 27.04.2018r. /wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie będą rozpatrzone negatywnie/.

więcej >>>